zulejka

93 teksty – auto­rem jest zu­lej­ka.

Z Chrys­tu­sem trze­ba przeg­rać, żeby wygrać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 23:11

Cza­sami człowiek by szczerze Chciał - ale mu po pros­tu nie jest Dane; 

myśl • 25 lutego 2016, 09:20

Jed­nej Myśli Strzęp hu­lający w głowie - I po Nocy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2016, 07:21

I ok­ruch chle­ba może być przesytem; 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2016, 00:47

Nie bu­duj Wiary tyl­ko na Cudach; 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 stycznia 2016, 17:19

Miłość - naj­przy­jem­niej­sza cho­roba psychiczna jaką znam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2015, 22:28

I zaświeć we mnie taką is­krę Pa­nie, by mi się chciało Chcieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2015, 20:11

Słod­ki Je­zu, w ile jeszcze gówien mam wdepnąć by w końcu przej­rzeć na oczy ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2015, 22:14

Jakże często wszyt­ko spo­koj­nie przyj­muję i na­wet rozumiem
tyl­ko przełknąć i stra­wić nie mogę; 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2015, 16:39

Ludzie od­dzieli­li od siebie Ro­zum, Ser­ce i Duszę - a to jest zabronione.
Być sobą to być w jed­ności tych trzech. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2014, 22:56

zulejka

"życie - wdech, wydech"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zulejka

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lutego 2017, 23:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st Z Chrys­tu­sem trze­ba przeg­rać, [...]

25 lutego 2016, 09:23zulejka sko­men­to­wał tek­st Rzucam pi­cie al­ko­holu. Trzy­maj­cie mnie. Bez­pie­czeństwo [...]

24 lutego 2016, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jednej Myśli Strzęp hu­lający [...]

24 lutego 2016, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Jednej Myśli Strzęp hu­lający [...]

23 lutego 2016, 10:17Cris sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 lutego 2016, 10:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 lutego 2016, 09:27yestem sko­men­to­wał tek­st I ok­ruch chle­ba może [...]

23 stycznia 2016, 00:46Pentagram sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]

17 stycznia 2016, 19:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]

17 stycznia 2016, 18:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie bu­duj Wiary tyl­ko [...]